GAME OVER

move with arrows or wasd
shoot with space
jimmy
antligen hamnas

Äntligen Hämnas fungerar bäst på dator. Det finns dock en lite version om du vill spela i mobilen.

Eller så kan du skicka ett mail till dig själv och återkomma på datorn.

antligenhamnas@gmail.com